Người ở tù có mất quyền quản lý công ty ?

Hỏi:

Anh tôi đại diện theo pháp luật cho một công ty TNHH một thành viên, hiện bị tù giam nên muốn giải thể doanh nghiệp này. Anh tôi có được ký các hồ sơ gửi lên thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để phục vụ thủ tục giải thể hay không ?

Luật sư trả lời:

Quyền trong lĩnh vực kinh doanh không bị tước bỏ mà chỉ bị hạn chế khi anh bạn thi hành án phạt tù. Điều 44 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau đây: Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân".

Ngay cả khi trong bản án tuyên cấm hành nghề cấm đảm nhiệm chức vụ, hoặc làm công việc nhất định trong khoảng thời gian từ một đến 5 năm thì việc giải thể công ty, ký các hồ sơ giải thể để gửi lên thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh cũng không bị hạn chế.

Khoản 2 điều 77 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt như sau: "Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật, thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty". Việc quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty là một trong các quyền của chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên.

Anh bạn có thể tạm dừng hoạt động của công ty mà không nhất thiết phải giải thể, đợi sau khi chấp hành xong hình phạt có thể quay trở lại hoạt động công ty một cách bình thường. Nếu muốn giải thể, anh bạn có thể ủy quyền cho người khác ký các giấy tờ thay.