Mẫu giấy biên nhận tiền đầy đủ và chi tiết nhất

Mẫu giấy biên nhận tiền được tạo ra khi các giao dịch liên quan tới tài chính, nhằm đảm bảo tính pháp lý, căn cứ chứng minh và xác định việc giao dịch tiền của các bên khi phát sinh những tranh chấp. Sau đây mà mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn, các bạn cùng tham khảo để áp dụng trong công việc dễ dàng, hiệu quả. Mọi người có thể hiểu đơn giản rằng giấy biên nhận tiền là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi và yêu cầu trách nhiệm đối với các bên liên quan khi giao dịch tài chính. Hay có thể nói những mẫu giấy biên nhận tiền là những mẫu văn bản được soạn thảo ra để sử dụng trong công việc giao dịch dân sự, mua bán và chuyển nhượng tài sản. Mục đích của mẫu giấy biên nhận tiền này nhằm xác nhận là công việc giao nhận tiền đã hoàn thành, có ký xác minh của hai bên. Trao đổi tài chính là một vấn đề nhạy cảm nên cần có giấy biên nhận để đảm bảo về mặt pháp lý. Cho nên những mẫu giấy biên nhận tiền đều có nội dung và ý nghĩa chuyên biệt. Dưới đây là một số mẫu thông dụng của công ty Luật Thiên Minh, mời các bạn cùng tham khảo

1. Giấy biên nhận tiền là gì ?

Mẫu giấy biên nhận tiền là mẫu văn bản được soạn thảo trong các công việc giao dịch dân sự, mua bán và chuyển nhượng tài sản với mục đích xác nhận là công việc giao tiền và nhận tiền đã hoàn thành, có ký xác minh của cả 2 bên. Việc trao đổi tài chính là vấn đề nhạy cảm, nhất là khi số tiền khá lớn, nên cần có giấy biên nhận để đảm bảo. 

2. Ý nghĩa của giấy biên nhận – giao tiền


Với tính chất đặc thù riêng biệt, giấy biên nhận tiền không chỉ có ý nghĩa trong giao dịch tài chính thực tế mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Đây được xem là bằng chứng để cho thấy sự ra vào của dòng tiền của một giao dịch, kế toán dựa vào đó để nắm bắt được một phần dòng tiền của doanh nghiệp.

Ở những trường hợp khác nhau thì giấy biên nhận tiền sẽ mang một ý nghĩa riêng của nó. Trong trường hợp bạn thực hiện giao dịch mua bán một sản phẩm nào đó mà bản thân mặt hàng ấy không có phiếu bảo hành kèm theo, mẫu giấy biên nhận tiền này sẽ có giá trị như phiếu bảo hành.

Còn trong trường hợp giao dịch với một đơn vị nào đó, trong một khoảng thời gian nhất định, bộ phận kế toán sẽ rà soát lại các hóa đơn và thống kê tài chính. Nếu bên bộ phận kế toán có thắc mắc về một khoản tiền nào đó thì giấy biên nhận tiền sẽ là cơ sở chứng minh rõ nhất cho các bạn.

3. Mẫu giấy biên nhận tiền

 

giấy biên nhận tiền
Mẫu giấy biên nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại………………………..……., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………………………………………

Số CMND: ……………….…………….Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:…………………………………………….………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………….…………………………………………………………..

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……………………………………………….

Số CMND: ……………………………..Ngày cấp:………………………………….Nơi cấp: ………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………….được lập ngày…….tháng…..năm …….tại………………. Ông/Bà:…………………………………………. đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……………….….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

     ………………, ngày……tháng….….năm…….
BÊN GIAO TIỀN

 

BÊN NHẬN TIỀN

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………..Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………..

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:…………………… (Viết bằng chữ: …………………………………….) theo thỏa thuận.

Ký và ghi rõ họ tên

4. Mẫu biên bản giao tiền

 

giấy biên nhận tiền

Mẫu biên bản giao tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ……………… Chúng tôi gồm:

Bên giao: Ông (bà)……., sinh năm ….., mang chứng minh nhân dân số …… do ……..cấp ngày …../…../……;

Bên nhận: Ông (bà)…….,sinh năm….., mang chứng minh nhân dân số ….. do ……..cấp ngày …../…../…….

Bên giao đã bàn giao và bên nhận đã nhận đủ số tiền là: ……….(Bằng chữ:……)

Lý do giao nhận: …………………………………………

Biên bản này  được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

                         

                                   Người giao                                                  Người nhận

Xem thêm:

>>> Mẫu phụ lục hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

>>> Hướng dẫn cách điền mẫu phiếu thu thập thông tin cư dân

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !